cd90.2

CD90.2

MO902A(V25) 25 ug
EUR 50

CD90.2

MO902B(V25) 25 ug
EUR 50

CD90.2

MO902B(V500) 500 ug
EUR 50

CD90.2

MO902CFB(V100) 100 ug
EUR 50

CD90.2

MO902CFB(V25) 25 ug
EUR 50

CD90.2

MO902F(V100) 100 ug
EUR 50

CD90.2

MO902F(V25) 25 ug
EUR 50

CD90.2

MO902F(V500) 500 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PE(V100) 100 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PE(V25) 25 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PP(V100) 100 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PP(V25) 25 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PP5.5(V100) 100 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PP5.5(V25) 25 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PU(V100) 100 ug
EUR 50

CD90.2

MO902PU(V500) 500 ug
EUR 50

CD90.2 antibody

10R-CD90dMSp 500 ug
EUR 241
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody

CD90.2 antibody

10R-6446 100 ug
EUR 219
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody

CD90.2 antibody

10R-6447 100 ug
EUR 219
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody

CD90.2 Antibody

20-abx200920
 • EUR 286.00
 • EUR 356.00
 • 100 ug
 • 500 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 antibody (FITC)

61R-1113 100 ug
EUR 192
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (FITC)

CD90.2 antibody (FITC)

61R-1114 100 ug
EUR 192
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (FITC)

CD90.2 antibody (PE)

61R-1282 100 ug
EUR 235
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (PE)

CD90.2 antibody (PE)

61R-1283 100 ug
EUR 235
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (PE)

CD90.2 antibody (biotin)

61R-1536 100 ug
EUR 165
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (biotin)

CD90.2 antibody (biotin)

61R-1537 100 ug
EUR 165
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (biotin)

CD90.2 antibody (allophycocyanin)

61R-1747 100 ug
EUR 435
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (allophycocyanin)

CD90.2 antibody (Allophycocyanin)

61R-CD90dMSAPC 100 ug
EUR 370
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (Allophycocyanin)

CD90.2 antibody (biotin)

61R-CD90dMSBT 500 ug
EUR 300
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (biotin)

CD90.2 antibody (FITC)

61R-CD90dMSFT 100 ug
EUR 165
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (FITC)

CD90.2 antibody (PE)

61R-CD90dMSPE 200 ug
EUR 273
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (PE)

CD90.2 Antibody (APC)

20-abx200913
 • EUR 481.00
 • EUR 272.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 Antibody (Biotin)

20-abx200914
 • EUR 258.00
 • EUR 411.00
 • 25 ug
 • 500 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 Antibody (FITC)

20-abx200916
 • EUR 300.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 Antibody (PE)

20-abx200917
 • EUR 272.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 Antibody (PerCP)

20-abx200918
 • EUR 481.00
 • EUR 286.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 antibody (Azide Free)

10R-CD90dMSLE 500 ug
EUR 457
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (Azide Free)

Anti-Ms CD90.2 PE

1P-443-C025 0.025 mg
EUR 86

Anti-Ms CD90.2 PE

1P-443-C100 0.1 mg
EUR 131

CD90.2 antibody (Spectral Red)

61R-CD90dMSSP 100 ug
EUR 381
Description: Rat monoclonal CD90.2 antibody (Spectral Red)

CD90.2 Antibody (CF-Blue)

20-abx200915
 • EUR 453.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 Antibody (PerCP-Cy5.5)

20-abx200919
 • EUR 398.00
 • EUR 286.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • Shipped within 2-3 weeks.

CD90.2 (Thy-1.2) Antibody (PE)

abx140090-01mg 0.1 mg
EUR 314
 • Shipped within 5-12 working days.

Anti-Ms CD90.2 Purified Azide Free

10-443-C025 0.025 mg
EUR 99

Anti-Ms CD90.2 Purified Azide Free

10-443-C100 0.1 mg
EUR 158

CD90.2 (Thy-1.2) Antibody (Azide free)

abx140089-01mg 0.1 mg
EUR 356
 • Shipped within 5-12 working days.

MagIso CD90.2 Cell Isolation Kit, Mouse

WHK-B010 20 tests, 200 tests Ask for price

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], APC-100ug

QAB52-APC-100ug 100ug
EUR 251

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], APC-25ug

QAB52-APC-25ug 25ug
EUR 131

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], FITC-100ug

QAB52-F-100ug 100ug
EUR 131

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], FITC-25ug

QAB52-F-25ug 25ug
EUR 115

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], PE-100ug

QAB52-PE-100ug 100ug
EUR 200

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], PE-25ug

QAB52-PE-25ug 25ug
EUR 115

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], V450-100ug

QAB52-V450-100ug 100ug
EUR 233

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], V450-25ug

QAB52-V450-25ug 25ug
EUR 141

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], PerCP-Cy5.5-100ug

QAB52-PCP55-100ug 100ug
EUR 276

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], PerCP-Cy5.5-25ug

QAB52-PCP55-25ug 25ug
EUR 166

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], PE-Cy7-100ug

QAB52-PE7-100ug 100ug
EUR 276

Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], PE-Cy7-25ug

QAB52-PE7-25ug 25ug
EUR 157