cd45 1

CD45.1

MO451B(V25) 25 ug
EUR 50

CD45.1

MO451B(V500) 500 ug
EUR 50

CD45.1

MO451CFB(V100) 100 ug
EUR 50

CD45.1

MO451CFB(V25) 25 ug
EUR 50

CD45.1

MO451F(V100) 100 ug
EUR 50

CD45.1

MO451F(V25) 25 ug
EUR 50

CD45.1

MO451F(V500) 500 ug
EUR 50

CD45.1

MO451PE(V100) 100 ug
EUR 50

CD45.1

MO451PE(V25) 25 ug
EUR 50

CD45.1

MO451PP(V100) 100 ug
EUR 50

CD45.1

MO451PP(V25) 25 ug
EUR 50

CD45.1

MO451PP5.5(V100) 100 ug
EUR 50

CD45.1

MO451PP5.5(V25) 25 ug
EUR 50

CD45.1

MO451PU(V500) 500 ug
EUR 50

CD45.1 antibody

10R-CD45gMS 500 ug
EUR 446
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody

CD45.1 antibody

10R-6404 100 ug
EUR 181
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody

CD45.1 Antibody

abx201041-500ug 500 ug
EUR 342

CD45.1 antibody (FITC)

61R-1087 100 ug
EUR 257
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (FITC)

CD45.1 antibody (PE)

61R-1251 100 ug
EUR 316
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (PE)

CD45.1 antibody (biotin)

61R-1504 100 ug
EUR 284
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (biotin)

CD45.1 antibody (allophycocyanin)

61R-1732 100 ug
EUR 500
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (allophycocyanin)

CD45.1 antibody (CY5)

61R-CD45gMSCY5 100 ug
EUR 457
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (CY5)

CD45.1 antibody (PE)

61R-CD45gMSPEx 100 ug
EUR 295
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (PE)

CD45.1 Antibody (APC)

20-abx200799
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 25 ug

CD45.1 Antibody (Biotin)

20-abx200800
 • EUR 230.00
 • EUR 328.00
 • 25 ug
 • 500 ug

CD45.1 Antibody (FITC)

20-abx200802
 • EUR 328.00
 • EUR 217.00
 • EUR 370.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • 500 ug

CD45.1 Antibody (PE)

20-abx200803
 • EUR 314.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 25 ug

CD45.1 Antibody (PerCP)

20-abx200804
 • EUR 509.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 25 ug

CD45.1 antibody (Allophycocyanin-CY7)

61R-CD45gMSAPC7 100 ug
EUR 381
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (Allophycocyanin-CY7)

CD45.1 antibody (PE-CY5.5)

61R-CD45gMSPEC5 100 ug
EUR 457
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (PE-CY5.5)

CD45.1 antibody (PE-CY7)

61R-CD45gMSPEC7 100 ug
EUR 300
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (PE-CY7)

CD45.1 antibody (Spectral Red)

61R-CD45gMSSP 100 ug
EUR 413
Description: Mouse monoclonal CD45.1 antibody (Spectral Red)

CD45.1 Antibody (CF-Blue)

20-abx200801
 • EUR 439.00
 • EUR 286.00
 • 100 ug
 • 25 ug

CD45.1 Antibody (PerCP-Cy5.5)

20-abx200805
 • EUR 551.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 25 ug

Anti-CD45.1 Antibody [A20], Unconjugated-100ug

QAB42-100ug 100ug
EUR 157

Anti-CD45.1 Antibody [A20], APC-100ug

QAB42-APC-100ug 100ug
EUR 242

Anti-CD45.1 Antibody [A20], APC-25ug

QAB42-APC-25ug 25ug
EUR 141

Anti-CD45.1 Antibody [A20], FITC-100ug

QAB42-F-100ug 100ug
EUR 182

Anti-CD45.1 Antibody [A20], FITC-25ug

QAB42-F-25ug 25ug
EUR 115

Anti-CD45.1 Antibody [A20], FITC-500ug

QAB42-F-500ug 500ug
EUR 225

Anti-CD45.1 Antibody [A20], PE-100ug

QAB42-PE-100ug 100ug
EUR 208

Anti-CD45.1 Antibody [A20], PE-25ug

QAB42-PE-25ug 25ug
EUR 123

Anti-CD45.1 Antibody [A20], V450-100ug

QAB42-V450-100ug 100ug
EUR 284

Anti-CD45.1 Antibody [A20], V450-25ug

QAB42-V450-25ug 25ug
EUR 166

Anti-CD45.1 Antibody [A20], APC-Cy7-100ug

QAB42-APC7-100ug 100ug
EUR 259

Anti-CD45.1 Antibody [A20], APC-Cy7-25ug

QAB42-APC7-25ug 25ug
EUR 149

Anti-CD45.1 Antibody [A20], PerCP-Cy5.5-100ug

QAB42-PCP55-100ug 100ug
EUR 301

Anti-CD45.1 Antibody [A20], PerCP-Cy5.5-25ug

QAB42-PCP55-25ug 25ug
EUR 149

Anti-CD45.1 Antibody [A20], PE-Cy7-100ug

QAB42-PE7-100ug 100ug
EUR 225

Anti-CD45.1 Antibody [A20], PE-Cy7-25ug

QAB42-PE7-25ug 25ug
EUR 123

Anti-CD45.1 Antibody [A20], Qfluor 630-100ug

QAB42-QF630-100ug 100ug
EUR 233